Home | News&Events | Solution | Products | Support | Contact Us | About Us
Main Menu
Home
News & Events
Solution
Products
Support
Contact Us
About Us

Job Apply

Link Exchange

บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัดNews_Events 
IET นำเสนอเทคโนโลยี RFID เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการผลิต และตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมอาหาร
zoloft saved my life zoloft vs effexor zoloft reviews" >IET เข้าร่วมในงานสัมมนา
“การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับ”
จัดโดย สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
แห่งประเทศไทย

โดยครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ IET ได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำ
เกี่ยวกับการนำระบบอาร์เอฟไอดีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และพัฒนามาตราฐานการผลิตด้วยระบบอาร์เอฟไอดีในการตรวจสอบ
ย้อนกลับ และเพื่อให้เข้าใจการทำงานของระบบดียิ่งขึ้น จึงได้มีการ
นำเสนอข้อมูลตัวอย่างของบริษัทผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไทย
ที่มีการนำระบบอาร์เอฟไอดีมาใช้แล้ว รวมถึงมีการแสดงตัวอย่าง
เครื่องอ่าน RFID และตัวอย่าง TAG RFID ประเภทต่างๆ

นอกจากนี้ ดร.นัยวุฒิ วงษ์โคเมท กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี จำกัด ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย
กรณีศึกษาของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไทยในการนำ RFID
ไปใช้ในกระบวนการผลิตและตรวจสอบย้อนกลับ โดยบรรยายร่วมกับ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร
มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้น 2
โรงแรมสยามซิตี้ เมื่อเร็วๆนี้
Contact US

Partner

cetirizin zentiva cetirizin juckreiz cetirizin 20 mg">

zoloft saved my life ogvitaminerfolie.site zoloft reviews">

cetirizin zentiva cetirizin juckreiz cetirizin 20 mg

zoloft saved my life zoloft 200 mg zoloft reviews
">

zoloft saved my life ogvitaminerfolie.site zoloft reviews">


 
Home | News&Events | Solution | Products | Support | Contact Us | About Us
© 1995-2006 สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 โดย IE Technology Co., Ltd.