About Us

About Us

by admin

COMPANY PROFILE

บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จำกัด (IET) ผู้นำด้านการให้บริการและออกแบบระบบ อาร์เอฟไอดี (RFID) แบบครบวงจร ด้วยการสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ผสานความร่วมมือกับ Partner ที่มีชื่อเสียงในระดับสากล รวมกับประสบการณ์ความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา กว่า 50 โครงการ ทำให้เราเป็นผู้นำระดับแนวหน้า ในการให้บริการระบบ อาร์เอฟไอดี (RFID) ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง อาหาร เหล็ก รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ฯลฯ

“Innovating your process” คือคำมั่นสัญญาที่เราให้กับลูกค้ามากว่า 15 ปี เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า เราจะสร้างสรรค์พัฒนาเทคโนโลยี และบูรณาการระบบ อาร์เอฟไอดี (RFID) ที่ตรงตามความต้องการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของเรา…

VISION & MISSION

“Bring technology and innovation to our customers’ processes”

ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรองจาก กสทช.

0001 (4)

PARTNERS

HARDWARE

partner1
partner2
partner4

SOFTWARE APPLICATION

partner5
partner10

AUTOMATION

บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จำกัด

ตำแหน่งงานที่เปิดรับอยู่ในขณะนี้

Account Executive/Sales Executive/Sales Solutions

Account Executive/Sales Executive/Sales Solutions

รายได้ : เงินเดือน 25k-35k/Month, ค่าคอมมิชชั่น, ค่าน้ำมันรวมค่าสึกหรอ, ค่าโทรศัพท์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนการหาลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลฐานลูกค้าเดิม
 • นำเสนอสินค้าและบริการให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งพัฒนา Project ใหม่ และกิจกรรมการขายในกลุ่มการขายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อคุยรายละเอียด ทำความเข้าใจ Requirement ลูกค้า เพื่อทำใบเสนอราคา หรือหารายละเอียดของสินค้าที่ลูกค้าต้องการส่งให้กับลูกค้า
 • ร่วมวางแผนกับทีมขายและส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลยุทธ์และวิธีการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีม
 • ติดตามผลการขาย เพื่อปิดการขายตามเป้าหมายยอดขายที่บริษัทกำหนด
 • ออกพบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและและทราบถึงความต้องการของลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและใหม่

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง / ชาย  อายุ 23 -30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ / การตลาด / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การขายสินค้าอย่างน้อย 1-3 ปี หากมีประสบการณ์การขายในโรงงานอุตสาหกรรม การขายแบบโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี, มีความกระตือรือร้น, และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการนำเสนอ ทักษะการเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง(มีค่าน้ำมันและค่าสึกหรอ)

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ● ประกันสังคม ● โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการและผลงาน) ● ตรวจสุขภาพ ● สวัสดิการผู้ป่วยนอก ● ท่องเที่ยวปีละ 1 ครั้ง ● งานสังสรรค์ปีใหม่ ● ฯลฯ

Human Resources Department
บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จำกัด

85/3 ซอยสดพิณสรร ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel. 0-2642 6700 ext.2344 (คุณเปรมยุดา) Fax. 0-2642 4250
E-mail: job@iet.co.th