About Us

About Us

by admin

COMPANY PROFILE

บริษัท ไอ.อี. เทคโนโลยี่ จำกัด (IET) ผู้นำด้านการให้บริการและออกแบบระบบ RFID แบบครบวงจร ด้วยการสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ผสานความร่วมมือกับ Partner ที่มีชื่อเสียงในระดับสากล รวมกับประสบการณ์ความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา กว่า 50 โครงการ ทำให้เราเป็นผู้นำระดับแนวหน้า ในการให้บริการระบบ RFID ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง อาหาร เหล็ก รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ฯลฯ

“Innovating your process” คือคำมั่นสัญญาที่เราให้กับลูกค้ามากว่า 15 ปี เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า เราจะสร้างสรรค์พัฒนาเทคโนโลยี และบูรณาการระบบ RFID ที่ตรงตามความต้องการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของเรา…

VISION & MISSION

“Bring technology and innovation to our customers’ processes”

PARTNERS

HARDWARE

partner1
partner2
partner4

SOFTWARE APPLICATION

partner5
partner10

AUTOMATION

บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จำกัด

ตำแหน่งงานที่เปิดรับอยู่ในขณะนี้

Application Engineer ( 2 ตำแหน่ง )

Application Engineer ( 2 ตำแหน่ง )

Job Descriptions:

 • Maintain expert level of product knowledge and application.
 • Provide and instructions for product technical, product integration, system design support to customer and internal team.
 • Experiment, Test, Documentation and Troubleshooting for RFID equipment, Wireless network equipment and related equipment.
 • Cooperate with development team to deploy projects/products.
 • Provides pre-sale activity and support sales team (Ex. Demo, Prove of Concept, Cost estimation and relate activity).
 • Responsible for special project and special request from Leader.

รายได้

 • Depend on qualifications and experience.

Qualifications:

 • Thai Nationality Male age 22-35 years’ old
 • With 0-3 years’ experience in site coordination or project management preferably in networking or factory automation or related fields
 • Bachelor’s degree in Computer science, Computer engineering, Electronic engineering, Telecommunication engineering or related fields.
 • Have computer skills such as MS Word, MS Excel, Visio, Power point etc.
 • Have knowledge or Experience in both operating systems (Windows, Linux), Network TCP/IP, Wireless systems, Circuit design, Telecommunication and Factory automation will be an advantage.
 • Strong service mind, Teamwork, Analytical thinking, Conceptual thinking, self-motivated, Hardworking, Responsible, innovation and willing to learn.
 • Well organized, result-oriented, analytical, strong problem solving and troubleshooting
 • Ability to manage, prioritize and organize multiple projects and tasks effectively good communication skills in Thai and English
 • Able to travel up-country
 • Possess a Driving License(Car)

สวัสดิการ

 • เบี้ยเลี้ยง,OT, ค่าโทรศัพท์(บางตำแหน่ง), โบนัส, ค่ารักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี, งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ฯลฯ

If you possess the qualities that match our requirements, please send a comprehensive resume to the address or E-mail address below:

Human Resources Department
บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จำกัด

85/3 ซอยสดพิณสรร ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel. 0-2642 6700 ext.2344 (คุณเปรมยุดา) Fax. 0-2642 4250
E-mail: job@iet.co.th


Implementation Engineer/System Engineer (2 ตำแหน่ง) Urgently!!

Implementation Engineer/System Engineer (2 ตำแหน่ง) Urgently!!

รายละเอียดงาน:

 • ออกแบบ, จัดหา, คัดเลือก และ Implement อุปกรณ์ และระบบของบริษัท ให้ลูกค้า จนสามารถใช้งานได้จริง
 • ติดตั้ง, ประสานงาน และควบคุม ทีมผู้รับเหมา, ทีมงานภายใน และลูกค้า ในงาน Implement ระบบ
 • ออกประเมินหน้างานร่วมกับทีมวิศวกร
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวข้องกับระบบ RFID, คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน และเอกสารทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสาร, ฝึกอบรม, ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งาน
 • สนับสนุนงานด้านอื่นๆ ของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายได้

 • ตามประสบการณ์

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 22 – 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Linux และมีทักษะด้าน Network จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการตรวจสอบปัญหา, วิเคราะห์ปัญหา และหาทางแก้ไขได้อย่างมีระบบ และรวดเร็ว
 • มีความตรงต่อเวลา, กระตือรือล้น, ทุ่มเท, ขยัน, อดทน และสามารถรองรับแรงกดดันในงานที่ทำได้
 • สามารถปฏิบัติงานที่ไซด์ลูกค้า, ทำงานล่วงเวลา, เดินทางไปต่างจังหวัด และค้างคืนเป็นครั้งคราวได้
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอณุญาติขับขี่

สวัสดิการ

 • เบี้ยเลี้ยง,OT, ค่าโทรศัพท์(บางตำแหน่ง), โบนัส, ค่ารักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี, งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ฯลฯ

If you possess the qualities that match our requirements, please send a comprehensive resume to the address or E-mail address below:

 

Human Resources Department
บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จำกัด

85/3 ซอยสดพิณสรร  ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel. 0-2642 6700 ext.2344 (คุณเปรมยุดา) Fax. 0-2642 4250
E-mail: job@iet.co.th


Business Development Executives (THB. 25k-35k/Month)

Business Development Executives (THB. 25k-35k/Month)

Job Description :

 • Handling new accounts, establishing sales leads and overseeing project proposals.
 • New market development, preparing plan and strategies under the assigned target.

Qualifications :

 • Male/Female, age 25-30 years old.
 • Minimum 1-3 years experiences with at least 1 year in project sale-related position
 • Bachelor’s Degree in IT, Science, Engineering, or Business. MBA Degree is a plus.
 • Good analytical skill, willing to learn consultative/solution selling approach and focused on solving enterprise customer problems.
 • Self-motivated, energetic, well-organized with strong objection-handling and negotiation skills.
 • Hard working, work well in team and individually with minimum supervision
 • Friendly, outgoing and good personality
 • Good command of both written and spoken English
 • Having own driving license and own car

We offer attractive remuneration and career growth opportunities.

Please submit resume (word document) with qualifications and experience, present and expected salary and contact telephone number together with a resent photo to address below:

 

Human Resources Department
บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จำกัด

85/3 ซอยสดพิณสรร ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel. 0-2642 6700 ext.2344 (คุณเปรมยุดา) Fax. 0-2642 4250

E-mail : job@iet.co.th


เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ด่วน!!!)

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ด่วน!!!)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนงานของทีมขาย เช่น ใบเสนอราคา, สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้างบริการ, ใบเบิกสินค้า-ใบส่งสินค้า, เอกสารยื่นซอง, Brochure, รายงานต่างๆ เป็นต้น
 • เป็นผู้สนับสนุนเซลส์ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า เช่น ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและระบบเบื้องต้นได้, แจ้งลูกค้าใหม่ให้กรอกใบสำรวจ, ตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งซื้อ, แจ้งกำหนดส่งสินค้า, เบิกสินค้าตัวอย่างให้กับทีมเซลส์ เป็นต้น
 • ประสานงานขายฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร เช่น บัญชี,สต๊อก
 • ประสานงานกับลูกค้า ให้กับทีม Service Support เพื่อสนับสนุนงาน Service
 • ดูแลจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายทั้งหมด
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 23 -30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เรียนรู้งานเร็ว ,มีความตั้งใจสูง มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ใส่ใจ ละเอียด รอบคอบ ทำงานคล่องแคล่วรวดเร็ว และสามารถบริหารเวลาได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีใจรักในงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีทักษะการสื่อสารและประสานงานที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีความคล่องตัวสูง สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี คิดบวก กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook )
 • ถ้ามีประสบการณ์งานประสานงานขายและการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เวลาทำงาน

 • ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ ( 08.30 – 17.30 น.)

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัส(ตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงาน)/ค่ารักษาพยาบาลและค่าตรวจสุขภาพประจำปี/งานสังสรรค์ สัมมนาและกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี และสวัสดิการอื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด

วิธีการสมัคร

 • คลิก Apply Job ที่หน้าเว็บไซ้ตที่ลงประกาศงาน
 • สมัครผ่านอีเมล์ job@iet.co.th
 • ส่งจดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่ด้านล่าง

 

Human Resources Department
บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จำกัด

85/3 ซอยสดพิณสรร  ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel. 0-2642 6700 ext.2344 (คุณเปรมยุดา) Fax. 0-2642 4250
E-mail: job@iet.co.th


พนักงานธุรการสต๊อกสินค้า Urgently Required!!!! พร้อมเริ่มงานได้ทันที

พนักงานธุรการสต๊อกสินค้า  Urgently Required!!!! พร้อมเริ่มงานได้ทันที

รายละเอียดของงาน

 • ดูแลสินค้าในสต๊อก ตรวจรับสินค้าและเอกสารส่งมอบสินค้า จัดเรียงสินค้า ดูแลชั้นเก็บและห้องเก็บสต๊อก
 • จัดเตรียมสินค้าและบรรจุสินค้าเพื่อจัดส่งไปผลิต BOM หรือจัดส่งให้ลูกค้า
 • บันทึกการเบิกจ่ายสินค้าในแต่ละวัน ด้วยโปรแกรม Express
 • จัดทำรายงานสรุปประจำสัปดาห์ รายงานยอดคงเหลือสต๊อกสินค้า ตรวจนับสินค้าคงเหลือ
 • ออกเอกสารใบส่งสินค้า ใบยืมสินค้า ใบเบิกสินค้า และงานเอกสารด้านบัญชี(จัดชุดเอกสารใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบรายวันซื้อ ใบรายวันขาย ใบรายวันทั่วไป รายงานเงินสดประจำเดือน เป็นต้น)
 • เตรียม PR เพื่อสั่งซื้อสินค้า
 • งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัตรผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 21 -35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบริการธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office, Internet, E-mail, Program Stock Express)
 • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี (จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ-จ่าย,รายวันซื้อขาย, รายวันทั่วไป) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ ในการทำงาน
 • มีความคล่องตัวสูง ทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
 • มีไหวพริบปฏิภาณ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร การประสานงานกับผู้อื่น

เวลาทำงาน

 • ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ ( 08.30 – 17.30 น.)

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม/ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัส(ตามผลประกอบการ)/ค่ารักษาพยาบาลและค่าตรวจสุขภาพประจำปี/งานสังสรรค์ สัมมนาและกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี และสวัสดิการอื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด

วิธีการสมัคร

 • ส่งจดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่ด้านล่างหรือผ่าน E-mail หรือผ่านเว็บไซต์ที่ลงประกาศ

 

Human Resources Department
บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จำกัด

85/3 ซอยสดพิณสรร ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel. 0-2642 6700 ext.2344 (คุณเปรมยุดา) Fax. 0-2642 4250

E-mail : job@iet.co.th