About Us

About Us

by admin

COMPANY PROFILE

บริษัท ไอ.อี. เทคโนโลยี่ จำกัด (IET) ผู้นำด้านการให้บริการและออกแบบระบบ RFID แบบครบวงจร ด้วยการสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ผสานความร่วมมือกับ Partner ที่มีชื่อเสียงในระดับสากล รวมกับประสบการณ์ความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา กว่า 50 โครงการ ทำให้เราเป็นผู้นำระดับแนวหน้า ในการให้บริการระบบ RFID ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง อาหาร เหล็ก รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ฯลฯ

“Innovating your process” คือคำมั่นสัญญาที่เราให้กับลูกค้ามากว่า 15 ปี เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า เราจะสร้างสรรค์พัฒนาเทคโนโลยี และบูรณาการระบบ RFID ที่ตรงตามความต้องการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของเรา…

VISION & MISSION

“Bring technology and innovation to our customers’ processes”

PARTNERS

HARDWARE

partner1
partner2
partner4

SOFTWARE APPLICATION

partner5
partner10

AUTOMATION

บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จำกัด

ตำแหน่งงานที่เปิดรับอยู่ในขณะนี้

Senior Business Development Executive (THB. 30k-50k/Month)

Senior Business Development Executive (THB. 30k-50k/Month)

Job Descriptions:

 • Handling new accounts, establishing sales leads and overseeing project proposals.
 • New market development, preparing plan and strategies under the assigned target.
 • Gathering market requirement and feedback internal team for product/ solution enhancement.
 • Execute action in according to marketing communication plan.

Qualifications:

 • Male/Female, age 25-32 years old.
 • Minimum 3 years experiences with at least 1 year in solution sale-related position.
 • Bachelor’s Degree in IT, Science, Engineering or any related fields. MBA is a plus.
 • Knowledge in AIDC and IoT products as well as its application: RFID, BLE, RTLS, Barcode Printer/ Scanner, PLC and Sensors for automation system.
 • Good analytical skill, willing to learn consultative/solution selling approach.
 • Self-motivated, energetic, well-organized with strong objection-handling and negotiation skills.
 • Work well as a team player and individually responsible with minimum supervision.
 • Friendly, outgoing and good personality.
 • Good written, communication and presentation skills both Thai and English.
 • Having own driving license and own car.

We offer attractive remuneration and career growth opportunities.

Please submit resume (word document) with qualifications and experience, present and expected salary and contact telephone number together with a resent photo to address below:

Human Resources Department
บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จำกัด

85/3 ซอยสดพิณสรร ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel. 0-2642 6700 ext.2344 (คุณเปรมยุดา) Fax. 0-2642 4250
E-mail: job@iet.co.th


Business Development Executives (THB. 25k-35k/Month)

Business Development Executives (THB. 25k-35k/Month)

Job Description :

 • Handling new accounts, establishing sales leads and overseeing project proposals.
 • New market development, preparing plan and strategies under the assigned target.

Qualifications :

 • Male/Female, age 25-30 years old.
 • Minimum 1-3 years experiences with at least 1 year in project sale-related position
 • Bachelor’s Degree in IT, Science, Engineering, or Business. MBA Degree is a plus.
 • Good analytical skill, willing to learn consultative/solution selling approach and focused on solving enterprise customer problems.
 • Self-motivated, energetic, well-organized with strong objection-handling and negotiation skills.
 • Hard working, work well in team and individually with minimum supervision
 • Friendly, outgoing and good personality
 • Good command of both written and spoken English
 • Having own driving license and own car

We offer attractive remuneration and career growth opportunities.

Please submit resume (word document) with qualifications and experience, present and expected salary and contact telephone number together with a resent photo to address below:

 

Human Resources Department
บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จำกัด

85/3 ซอยสดพิณสรร ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel. 0-2642 6700 ext.2344 (คุณเปรมยุดา) Fax. 0-2642 4250
E-mail: job@iet.co.th


Application Engineer ( 2 ตำแหน่ง )

Application Engineer ( 2 ตำแหน่ง )

Job Descriptions:

 • Maintain expert level of product knowledge and application.
 • Provide and instructions for product technical, product integration, system design support to customer and internal team.
 • Experiment, Test, Documentation and Troubleshooting for RFID equipment, Wireless network equipment and related equipment.
 • Cooperate with development team to deploy projects/products.
 • Provides pre-sale activity and support sales team (Ex. Demo, Prove of Concept, Cost estimation and relate activity).
 • Responsible for special project and special request from Leader.

รายได้

 • Depend on qualifications and experience.

Qualifications:

 • Thai Nationality Male age 22-35 years’ old
 • With 0-3 years’ experience in site coordination or project management preferably in networking or factory automation or related fields
 • Bachelor’s degree in Computer science, Computer engineering, Electronic engineering, Telecommunication engineering or related fields.
 • Have computer skills such as MS Word, MS Excel, Visio, Power point etc.
 • Have knowledge or Experience in both operating systems (Windows, Linux), Network TCP/IP, Wireless systems, Circuit design, Telecommunication and Factory automation will be an advantage.
 • Strong service mind, Teamwork, Analytical thinking, Conceptual thinking, self-motivated, Hardworking, Responsible, innovation and willing to learn.
 • Well organized, result-oriented, analytical, strong problem solving and troubleshooting
 • Ability to manage, prioritize and organize multiple projects and tasks effectively good communication skills in Thai and English
 • Able to travel up-country
 • Possess a Driving License(Car)

สวัสดิการ

 • เบี้ยเลี้ยง,OT, ค่าโทรศัพท์(บางตำแหน่ง), โบนัส, ค่ารักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี, งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ฯลฯ

If you possess the qualities that match our requirements, please send a comprehensive resume to the address or E-mail address below:

Human Resources Department
บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จำกัด

85/3 ซอยสดพิณสรร ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel. 0-2642 6700 ext.2344 (คุณเปรมยุดา) Fax. 0-2642 4250
E-mail: job@iet.co.th


Implementation Engineer/System Engineer (2 ตำแหน่ง) Urgently!!

Implementation Engineer/System Engineer (2 ตำแหน่ง) Urgently!!

รายละเอียดงาน:

 • ออกแบบ, จัดหา, คัดเลือก และ Implement อุปกรณ์ และระบบของบริษัท ให้ลูกค้า จนสามารถใช้งานได้จริง
 • ติดตั้ง, ประสานงาน และควบคุม ทีมผู้รับเหมา, ทีมงานภายใน และลูกค้า ในงาน Implement ระบบ
 • ออกประเมินหน้างานร่วมกับทีมวิศวกร
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวข้องกับระบบ RFID, คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน และเอกสารทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสาร, ฝึกอบรม, ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งาน
 • สนับสนุนงานด้านอื่นๆ ของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายได้

 • ตามประสบการณ์

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 22 – 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Linux และมีทักษะด้าน Network จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการตรวจสอบปัญหา, วิเคราะห์ปัญหา และหาทางแก้ไขได้อย่างมีระบบ และรวดเร็ว
 • มีความตรงต่อเวลา, กระตือรือล้น, ทุ่มเท, ขยัน, อดทน และสามารถรองรับแรงกดดันในงานที่ทำได้
 • สามารถปฏิบัติงานที่ไซด์ลูกค้า, ทำงานล่วงเวลา, เดินทางไปต่างจังหวัด และค้างคืนเป็นครั้งคราวได้
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอณุญาติขับขี่

สวัสดิการ

 • เบี้ยเลี้ยง,OT, ค่าโทรศัพท์(บางตำแหน่ง), โบนัส, ค่ารักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี, งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ฯลฯ

If you possess the qualities that match our requirements, please send a comprehensive resume to the address or E-mail address below:

 

Human Resources Department
บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จำกัด

85/3 ซอยสดพิณสรร  ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel. 0-2642 6700 ext.2344 (คุณเปรมยุดา) Fax. 0-2642 4250
E-mail: job@iet.co.th