ASSET TRACKING (RF TRACE)

ASSET TRACKING (RF TRACE)

by admin

RFID กับการบริหารจัดการสินทรัพย์

การจัดการสินทรัพย์เป็นงานที่ผู้มีหน้าที่จัดการพื้นที่ หรืออาคารไม่อาจจะละเลยได้ ไม่ว่าหน่วยงานท่านจะใหญ่ หรือเล็ก สินทรัพย์ที่มีอยู่นั้นย่อมมีมูลค่าที่สมควรแก่การตรวจสอบ ดูแล ไม่ว่าจะพิจารณาถึงมูลค่าโดยตรงอันเกิดจากตัวสินทรัพย์เอง หรือมูลค่าที่เกิดจากการนำสินทรัพย์นั้นๆ ไปใช้งาน เสมือนว่าหากสินทรัพย์นั้นสูญหาย ชำรุด หรือตรวจสอบประวัติการใช้งานไม่ได้ จะก่อให้เกิดความเสียหาย เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงเสียโอกาสในการใช้งานให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจได้นั่นเอง

แม้การจัดการสินทรัพย์จะเป็นงานที่มีความสำคัญดังที่กล่าวข้างต้น แต่คนจำนวนมากยังมองว่าเป็นภาระ คงเพราะความลำบากที่เกิดจากจำนวนสินทรัพย์ที่มักจะมีอยู่มากเสียจนนับแทบไม่ไหว หรืออาจเป็นเพราะพื้นที่ย่อยในการตรวจสอบมีมาก และในบางครั้งอยู่กันต่างสาขา ต่างอาคารเลยก็มี ทำให้กว่าที่จะรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์ได้แต่ละครั้งใช้แรงงานคน และเสียเวลางานไปมหาศาล จนหลายคนถึงขั้นรู้สึกขยาดกับงานลักษณะนี้กันเลยทีเดียว

ดังนั้นจำต้องมีการพิจารณานำเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วย โดยเทคโนโลยี RFID ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยให้การบริหารจัดการสินทรัพย์เป็นเรื่องง่าย ลดความยุ่งยาก และให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างรวดเร็ว สะดวกต่อการตรวจสอบ โดยเฉพาะในกรณีของหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีหน่วยงานมาก มีสินทรัพย์หลายประเภทกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ ยิ่งต้องการระบบ RFID มาช่วยสร้างมาตรฐานการทำงาน ลดต้นทุนเรื่องเวลา และบุคลากรที่เสียไปในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด เมื่อมีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือของข้อมูลสูง การนำข้อมูลเหล่านั้นมาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอันนำมาซึ่งความเสียหายต่อสินทรัพย์ และภาพลักษณ์ขององค์กรได้ในท้ายที่สุด

สแกน QR CODE เพื่อแชทกับเรา
โทรหาเราได้ที่เบอร์
02-642-6700 กด 8
095 585 7936
sales@iet.co.th