OMNIDAS IN-PLANT LOGISTIC MANAGEMENT

OMNIDAS IN-PLANT LOGISTIC MANAGEMENT

by admin

OMNIDAS IN-PLANT LOGISTIC MANAGEMENT

การบริหารจัดการรถบรรทุกขนส่งในพื้นที่โรงงาน ด้วยเทคโนโลยี RFID

ปัจจุบันเทคโนโลยี RFID ได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพ และมีการนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยหนึ่งในการประยุกต์ใช้ในระบบขนส่ง คือ การบริหารจัดการรถบรรทุกขนส่งในพื้นที่โรงงาน ด้วย Passive RFID หรือระบบ OMNIDAS In-Plant Logistic Management

ระบบ OMNIDAS ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดให้ทำงานภายใต้เงื่อนไข ทั้งการระบุ ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลของรถบรรทุกขนส่งแต่ละคันที่อยู่ในระบบโดยอัตโนมัติ โดยแสดงสถานะการทำงานของรถบรรทุกขนส่งที่อยู่ในระบบทั้งหมด และมีการบันทึกข้อมูลการทำงานไว้ ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูล และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ระบบ OMNINDAS สามารถใช้งานร่วมกับ Software และ Hardware ประเภทต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเชื่อมต่อกับระบบแสดงผลด้วยภาพ เสียง แสงไฟสัญญาณ รวมถึงระบบชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ และระบบไม้กั้นอัตโนมัติ

ระบบ OMNIDAS ได้รับการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ IET Middleware เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการติดตั้ง และดูแลระบบได้ถึง 50% เมื่อเทียบกับการติดตั้ง RFID โดยทั่วไป โดย IET Middleware ประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่ช่วยในการคัดเลือก และจัดการข้อมูลที่ได้จากเครื่องอ่าน RFID แต่ละตัว ซึ่งผู้ใช้สามารถตั้งค่าการประมวลผลภายใต้เงื่อนไขการทำงานที่หลากหลาย และสอดคล้องกับรูปแบบการทำงานที่เฉพาะเจาะจงได้

จุดเด่นของระบบ OMNIDAS

 • ลดการสัมผัสระหว่างเจ้าหน้าที่ของโรงงานกับพนักงานขับรถ ด้วยเทคโนโลยี RFID
 • อุปกรณ์ RFID ที่มีให้เลือกใช้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสภาพงาน และระยะการทำงานที่ต้องการ โดยสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์รูปแบบต่างกันได้ในภายหลัง โดยไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลใหม่ทั้งหมด
 • ประกอบด้วยซอร์ฟแวร์ที่ช่วยจัดคิวรถบรรทุกขนส่ง ที่สามารถทำงานตามเงื่อนไขได้โดยอัตโนมัติ
  1) ระบุประเภทรถที่อนุญาตให้เข้าทำงานในแต่ละพื้นที่
  2) กำหนดเงื่อนไข และกรอบเวลาการทำงานตามมาตราฐาน
  3) กำหนดลักษณะงานของรถบรรทุกขนส่งแต่ละประเภm
 • ระบบมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนค่าเงื่อนไขการทำงานกับรถบรรทุกขนส่งแต่ละประเภทได้เอง เพื่อรองรับเงื่อนไขที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
 • ทำงานร่วมกับระบบงานอื่นๆ เช่นระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ระบบขนส่งสินค้าระหว่างหน่วยงาน ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานตลอดทั้งห่วงโช่อุปทาน

ประโยชน์ของระบบ OMNIDAS

 • ลดระยะเวลาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพงาน และเพิ่มจำนวนรอบรถบรรทุกขนส่งที่เข้าโรงงานในแต่ละวัน เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการ ให้มีมากขึ้น
 • ลดการสิ้นเปลืองต้นทุนจากการใช้เอกสารจำนวนมาก ละลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ง่ายจากการทำงานด้วยคน
 • การนัดหมายรถกับลูกค้า หรือบริษัทคู่ค้า มีความแม่นยำ ตรงต่อเวลา เป็นการสร้างความพึงพอใจในการได้รับบริการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคต
 • ผู้ใช้งานทุกระดับสามารถติดตามกระบวนการทั้งกระบวนการได้โดยละเอียด สามารถนำข้อมูลที่เก็บรวบรวม มาใช้ตัดสินใจ และวางแผนการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลุ่มบริษัทที่เหมาะสมกับระบบ OMNIDAS

 • บริษัทที่มีรถบรรทุกขนส่งเข้ามารับ-ส่งสินค้าจำนวนมาก
 • บริษัทขนส่งสินค้าที่มีการตรวจสอบจำนวน โดยการชั่งน้ำหนัก
สแกน QR CODE เพื่อแชทกับเรา
โทรหาเราได้ที่เบอร์
02-642-6700 กด 8
095 585 7936
sales@iet.co.th