VEHICLE MANAGEMENT

VEHICLE MANAGEMENT

by admin

RFID VEHICLE MANAGEMENT SOLUTION (VMS)

การบริหารจัดการรถบรรทุกขนส่งในพื้นที่โรงงาน ด้วย Passive RFID

ปัจจุบันเทคโนโลยี RFID ได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพ และมีการนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยหนึ่งในการประยุกต์ใช้ในระบบขนส่ง คือ การบริหารจัดการรถบรรทุกขนส่งในพื้นที่โรงงาน ด้วย Passive RFID หรือ RFID VEHICLE MANAGEMENT SOLUTION  (VMS)

ระบบ VMS ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดให้ทำงานภายใต้เงื่อนไข ทั้งการระบุ ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลของรถบรรทุกขนส่งแต่ละคันที่อยู่ในระบบโดยอัตโนมัติ โดยแสดงสถานะการทำงานของรถบรรทุกขนส่งที่อยู่ในระบบทั้งหมด และมีการบันทึกข้อมูลการทำงานไว้ ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูล และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ระบบ VMS สามารถใช้งานร่วมกับ Software และ Hardware ประเภทต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเชื่อมต่อกับระบบแสดงผลด้วยภาพ เสียง แสงไฟสัญญาณ รวมถึงระบบชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ และระบบไม้กั้นอัตโนมัติ

ระบบ VMS ได้รับการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ IET Middleware เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการติดตั้ง และดูแลระบบได้ถึง 50% เมื่อเทียบกับการติดตั้ง RFID โดยทั่วไป โดย IET Middleware ประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่ช่วยในการคัดเลือก และจัดการข้อมูลที่ได้จากเครื่องอ่าน RFID แต่ละตัว ซึ่งผู้ใช้สามารถตั้งค่าการประมวลผลภายใต้เงื่อนไขการทำงานที่หลากหลาย และสอดคล้องกับรูปแบบการทำงานที่เฉพาะเจาะจงได้

จุดเด่นของระบบ VMS

 • ประกอบด้วยซอร์ฟแวร์ที่ช่วยจัดคิวรถบรรทุกขนส่ง ที่สามารถทำงานตามเงื่อนไขได้โดยอัตโนมัติ
  1) ระบุประเภทรถที่อนุญาตให้เข้าทำงานในแต่ละพื้นที่
  2) กำหนดเงื่อนไข และกรอบเวลาการทำงานตามมาตราฐาน
  3) กำหนดลักษณะงานของรถบรรทุกขนส่งแต่ละประเภท
 • อุปกรณ์ RFID ที่มีให้เลือกใช้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสภาพงาน และระยะการทำงานที่ต้องการ โดยสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์รูปแบบต่างกันได้ในภายหลัง โดยไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลใหม่ทั้งหมด
 • ระบบมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนค่าเงื่อนไขการทำงานกับรถบรรทุกขนส่งแต่ละประเภทได้เอง เพื่อรองรับเงื่อนไขที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
 • ทำงานร่วมกับระบบงานอื่นๆ เช่นระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ระบบขนส่งสินค้าระหว่างหน่วยงาน ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานตลอดทั้งห่วงโช่อุปทาน

ประโยชน์ของระบบ VMS

 • ลดระยะเวลาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพงาน และเพิ่มจำนวนรอบรถบรรทุกขนส่งที่เข้าโรงงานในแต่ละวัน เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการ ให้มีมากขึ้น
 • ลดการสิ้นเปลืองต้นทุนจากการใช้เอกสารจำนวนมาก ละลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ง่ายจากการทำงานด้วยคน
 • การนัดหมายรถกับลูกค้า หรือบริษัทคู่ค้า มีความแม่นยำ ตรงต่อเวลา เป็นการสร้างความพึงพอใจในการได้รับบริการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคต
 • ผู้ใช้งานทุกระดับสามารถติดตามกระบวนการทั้งกระบวนการได้โดยละเอียด สามารถนำข้อมูลที่เก็บรวบรวม มาใช้ตัดสินใจ และวางแผนการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลุ่มบริษัทที่เหมาะสมกับระบบ VMS

 • บริษัทที่มีรถบรรทุกขนส่งเข้ามารับ-ส่งสินค้าจำนวนมาก
 • บริษัทขนส่งสินค้าที่มีการตรวจสอบจำนวน โดยการชั่งน้ำหนัก
สแกน QR CODE เพื่อแชทกับเรา
โทรหาเราได้ที่เบอร์
02-642-6700 กด 8
095 585 7936
sales@iet.co.th